Świetlica ogłasza konkurs pt: "Jak wyobrażam sobie świat Dinozaurów"

Świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 we współpracy z Bałtowskim Kompleksem Turystycznym zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: „Jak wyobrażam sobie świat Dinozaurów?”

Zasady konkursu:

  1. Konkurs polega na wykonaniu prac plastycznych w dowolnej technice (wyklejanie z plasteliny, rysowanie węglem, malowanie farbami, kredkami świecowymi) itd. na temat:”Jak wyobrażam sobie świat Dinozaurów?”
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników grup świetlicowych z różnych szkół ( z klas I – V) na terenie Ostrowca Św.
  3. Prace należy dostarczyć pocztą na adres: Os. Stawki 35 ; 27 – 400 Ostrowiec Św. ; Świetlica PSP nr 14 im. Orląt Lwowskich z dopiskiem KONKURS. Można także pracę dostarczyć osobiście.
  4. Dla zwycięzców (3 laureatów) przewidziane są nagrody. Dla pozostałych uczestników dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Prace należy składać do dnia 15 października 2018 roku
  5. Do 17 października 2018 zostanie opublikowana na stronie internetowej PSP nr 14 w Ostrowcu Św. lista zwycięzców konkursu a rozdanie nagród odbędzie się w świetlicy tej szkoły w dniu 19 października o godz. 12.00