Znam swoje miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

W dniu 07.06.2019 r. na terenie naszego miasta Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 zorganizowała Grę Miejską pod hasłem „Znam swoje miasto Ostrowiec Świętokrzyski”, którą swoim patronatem objął Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.
W zabawie udział wzięło 8 szkół podstawowych z terenu miasta. W 4 osobowych zespołach uczniowie klas II-III wykonywali szereg zadań poznając przy tym jednocześnie historię miasta, opinię mieszkańców oraz wykonując zadania sportowo-ruchowe.

Czytaj więcej...

I Turniej Wiedzy Realioznawczej o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego

Do Konkursu przystąpili chętni uczniowie klas ósmych. Celem Turnieju było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów i ich kultur. Konkurs polegał na rozwiązaniu quizu składającego się ze 100 pytań dotyczących historii, geografii, polityki i kultury Niemiec, Szwajcarii, Austrii oraz księstwa Liechtenstein.

Czytaj więcej...

„Świetlica moich marzeń”

Pod takim hasłem świetlica szkolna w PSP nr 14 zorganizowała międzyszkolny konkurs plastyczny. Zainteresowanie świetlic szkolnych było ogromne. Do konkursu przystąpiły dzieci z Publicznych Szkół Podstawowych nr 3, nr 4, nr 7, nr 9, nr 10, nr 14 oraz Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej.
Każda świetlica drogą wewnętrznych eliminacji wyłoniła po 5 najciekawszych prac, które przeszły do finału.

Czytaj więcej...

Czternastka jest Eko – EKOKREACJE 2019

Wszyscy zgadzamy się, że w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można nie doceniać roli edukacji ekologicznej w wychowaniu dzieci i młodzieży, uczenia szacunku do przyrody. W naszej szkole podejmujemy wiele działań w celu upowszechniania wartości proekologicznych. Tradycją stał się pokaz mody ekologicznej. W celu zwiększenia oddziaływań staramy się zachęcić do naszych projektów rodziców. Proponujemy edukację połączoną z ciekawą zabawą. Moda to też świat dziecka. Uwielbia się ono stroić, przebierać, występować, wtedy czuje się jak gwiazda.

Czytaj więcej...

Zmagania małych recytatorów

Już po raz 15 w ZSP nr 3 zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zdrowie w poezji dziecięcej”. Głównym celem zmagań konkursowych było promowanie zdrowego stylu życia. W tegorocznej edycji uczestniczyło 19 recytatorów z klas I- III ze szkół podstawowych powiatu ostrowieckiego. Naszą placówkę reprezentował Igor Orzechowski uczeń klasy 2c, a wspierały go przejęte: mama p. Katarzyna Orzechowska i wychowawczyni p. Iwona Sidor. Igorek zaprezentował się wspaniale. Niezwykle ciekawą interpretacją wiersza Hanny Łochockiej „Beztroska Karolina”, zwrócił uwagę wymagającego jury, które przyznało mu II miejsce w kategorii klas II i III.

Czytaj więcej...