Zaproszenie do udziału w konkursie od ARL

plakat

Zapraszamy do udziału w konkursie profilaktycznym  „MŁODZI - WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”. Należy przygotować ulotkę lub plakat promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień, pokazujący negatywny wpływ uzależnień na zdrowie, psychikę i kontakty międzyludzkie. Szczegóły konkursu wraz z niezbędnymi do uczestnictwa załącznikami dostępne są w Regulaminie w zakładce KONKURS „MŁODZI - WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” . Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace należy przekazać do sekretariatu w siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przy ulicy Sandomierskiej 26A w nieprzekraczalnym terminie – do 14 czerwca 2021 r. do godz. 14.00.

Młodzi artyści nagrodzeni w konkursie wojewódzkim.

2 maja 2021 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wręczono nagrody autorom prac wyróżnionych w wojewódzkim konkursie plastycznym "112 - zawsze w gotowości". W kategorii I - wyróżnienie zdobyła Lena Papierz z klasy 3c , a w kategorii II - wyróżnienie otrzymał Arkadiusz Piwowarczyk z klasy 6d, spośród zgłoszonych do konkursu łącznie niemal 2500 prac. Nagrody młodym artystom wręczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Prace można było podziwiać na zorganizowanej wystawie.

Czytaj więcej...

Sukces w miejskim konkursie plastycznym „ Ostrowieckie dzieci wiedzą, jak segregować śmieci”

Nauka zdalna w niczym nie przeszkadza, aby pokazać innym swoje talenty. Uczniowie PSP 14 wzięli liczny udział w miejskim konkursie plastycznym - „Ostrowieckie dzieci wiedzą jak segregować śmieci”, zorganizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart Bis” Sp. z o.o. Do dalszego etapu konkursu zostało przekazanych 56 prac plastycznych.
22 grudnia 2020 roku uczniowie odebrali z rąk pań dyrektor Katarzyny Goworek i Jolanty Klauzińskiej wspaniałe nagrody.

Czytaj więcej...

Małe teksty, duża moc…

W czasie, gdy borykamy się z trudną rzeczywistością pandemiczną, gdy wielu ludzi przeżywa ciężkie chwile, bardzo ważne jest, aby nie tracić nadziei na lepsze jutro. Chcąc podnieść na duchu mieszkańców naszego miasta, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński we współpracy z Miejskim Centrum Kultury ogłosił konkurs literacki dla wszystkich ostrowczan. Zadaniem jego uczestników było zredagowanie krótkiego tekstu, frazy, sentencji, która pozwoliłaby przechodniom oderwać myśli od zagrożenia koronawirusem, zmuszając do refleksji lub wywołując uśmiech na twarzy. Dwoje uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych w tym konkursie.

Czytaj więcej...

Małe teksty, duża moc…

W czasie, gdy borykamy się z trudną rzeczywistością pandemiczną, gdy wielu ludzi przeżywa ciężkie chwile, bardzo ważne jest, aby nie tracić nadziei na lepsze jutro. Chcąc podnieść na duchu mieszkańców naszego miasta, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński we współpracy z Miejskim Centrum Kultury ogłosił konkurs literacki dla wszystkich ostrowczan. Zadaniem jego uczestników było zredagowanie krótkiego tekstu, frazy, sentencji, która pozwoliłaby przechodniom oderwać myśli od zagrożenia koronawirusem, zmuszając do refleksji lub wywołując uśmiech na twarzy. Dwoje uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych w tym konkursie.

Czytaj więcej...