Rekrutacja do klasy 1

Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do klas pierwszych odbywa się od 14 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku.


WARUNKI REKRUTACJI
Zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zapisy do klas pierwszych prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć na 2 sposoby:

  • przesłać w wersji zeskanowanej na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    W tytule wiadomości proszę wpisać – Zapisy do klasy 1.
  • osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

UWAGA

  • Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie oraz klauzulę informacyjną
  • Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły wypełniają wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz klauzulę informacyjną.

W razie pytań, informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 41 247 06 06

Dokumenty do pobrania:

  Zgłoszenie dziecka do klasy I  
  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  
  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  
  Oświadczenie o wielodzietności  
       

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4 lutego –
18 marca 2022 roku

16 maja – 19 sierpnia 2022 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.

do 25 marca 2022 roku

19 sierpnia 2022 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 marca 2022 roku

22 sierpnia 2022 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

30 marca - 15 kwietnia 2022 roku

22 sierpnia -
26 sierpnia 2021 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 kwietnia 2022 roku

30 sierpnia 2022 roku

 


Drukuj