ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 


Zapytanie ofertowe na usługę wykonania i montażu dzrzwi na bloku sportowym

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na przeprowadzenie spotkań profilaktycznych dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie spotkań profilaktycznych dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Rozstrzygnięcie konkursu na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb RP rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakr. technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb Rządowego Programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakr. technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wynajęcie pomieszczenia na sklepik szkolny

Zaproszenie do składania ofert na wynajęcie na okres 3 lat pomieszczenia w budynku szkoły o pow. 19m2 przeznaczonego na sklepik szkolny

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę mebli uczniowskich
Załącznik do zaproszenia

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu oferet - Zakup i montaż Interaktywnej pomocy dydaktycznej do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych Magiczny Dywan

zapytanie ofertowe - Zakup i montaż Interaktywnej pomocy dydaktycznej do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych - Magiczny Dywan

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na środki czystości
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zakup materiałów biurowych, papierniczych oraz tonerów i tuszy do drukarek
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zakup artykułów malarskich i materiałów do bieżących napraw

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań profilaktycznych

Zapytanie ofertowe - Zakup środków czystości na rok 2021
Zapytanie ofertowe - Zakup artykułów biurowych na rok 2021
Zapytanie ofertowe - Zakup artykułów malarskich oraz materialów do bieżących napraw na rok 2021