Osiągnięcia Dydaktyczne

I Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

W dniu 6 maja 2022 roku w PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się I Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy pt. "Co dwie głowy to nie jedna" pod patronatem Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego.

I miejsce w międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

22 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 odbył się finał międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego.

Stypendyści w naszej szkole

W środę 23 lutego 2022 roku miała miejsce uroczysta Gala wręczenia stypendiów. Uczniowie  z rąk Prezydenta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego i Dyrekcji szkoły otrzymali zasłużone nagrody. Uczniom ze średnią ocen 5,2 i zachowaniem co najmniej dobrym przysługiwało stypendium naukowe, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe – średnia ocen 4,0 i zachowanie co najmniej dobre.