Złote Szkoły NBP

W styczniu 2022 roku nasza szkoła przystąpiła do II edycji ogólnopolskiego programu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: Złote Szkoły NBP.
Ideą II  edycji programu „Złotych Szkół NBP” jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych.
W dniu 2.03.2022 odbył się pierwszy warsztat uczniowski: Bezpieczni w finansach osobistych.

Na podstawie materiałów udostępnionych przez NBP oraz wykładu z dnia 25.02.2022, Drużyna przygotowała prezentację w Prezi  i  przeprowadziła zajęcia dla  uczniów wszystkich klas 7 i 8 poprzez aplikację TEAMS (on-line).

W prezentacji Drużyna wyjaśniała znaczenia poszczególnych elementów grafiki banknotów i monet, uczyła rówieśników weryfikować ich autentyczność na podstawie przedstawionych zabezpieczeń. Uczniowie omówili jak chronić swoje finanse oraz tożsamość przed cyberzagrożeniami, poruszyli zagadnienia dotyczące sztuki zawierania zobowiązań finansowych.
W dniu 8.03.2022 odbył się drugi warsztat uczniowski „ Rozgrywki bankowe” realizowany w ramach II edycji programu Złote Szkoły NBP.
Drużyna przygotowała gry i zabawy dotyczące omówionych wcześniej zagadnień:
- domino,
- krzyżówka,
- gra planszowa,
- quiz w aplikacji Kahoot,
- szacowanie.

W warsztacie wzięły udział trzyosobowe zespoły z klas 7 i 8 naszej szkoły.
I miejsce zajęli uczniowie klasy 8d
II miejsce zajęli uczniowie klasy 8c
III miejsce zajęli uczniowie klasy 7f
Nagrodą były talony na szóstkę.
Nad prawidłowym przebiegiem warsztatu czuwała pani ekspert Agnieszka Nawodzińska – pracownik banku.
Wszyscy uczniowie wykazali się znajomością pojęć bankowych i zagadnieniami związanymi z finansami. Bardzo sprawnie i z zaangażowaniem rozwiązywali poszczególne zadania.
W dniu 15 marca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św. odbyła się debata moderowana w ramach programu Złote Szkoły NBP – Giganci Finansów Osobistych, na temat: Bezpieczni w finansach osobistych w świetle ostatnich wydarzeń na świecie - pandemia, wojna w Ukrainie.

W debacie wzięło udział 65 uczniów klas VII i VIII. Zostali również zaproszeni goście w osobach: Katarzyna Goworek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św., Jolanta Klauzińska - koordynator szkolny Programu Złote Szkoły NBP, Urszula Rafałkowska - vicedyrektor PSP nr 14, Agnieszka Nawodzińska – specjalista ds. obsługi klienta indywidualnego i biznesowego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św., Adam Nowak - nauczyciel informatyki w PSP nr 14 w Ostrowcu Św.
W dyskusji moderowanej udział wzięli eksperci młodzieżowi z klas VII i VIII: Julia Chamera (kl. VIII d), Filip Kowalski (kl. VIII d), Piotr Tomaszewski (kl. VIII d), Jan Wójcik (kl. VIII d), Arkadiusz Piwowarczyk (kl. VII d) Kacper Domagała (kl. VIII d).  
Prowadzącymi byli Wiktoria Kieloch (kl.VIII d) i Konrad Kowalski (kl. VIII e).
Debata miała na celu utrwalenie przez uczniów klas VII i VIII, wiedzy zdobytej podczas spotkań z ekspertem, warsztatów i lekcji ekonomii. Uczestnicy debaty dowiedzieli się jak:
  • bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi,  
  • dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach,   
  • korzystać bezpiecznie z różnych form płatności,  
  • bezpiecznie przechowywać oszczędności
  • inwestować i oszacować ryzyko,  
  • unikać pułapki rosnącego zadłużenia.  
  • gdzie dochodzić praw konsumenckich
Podsumowaniem debaty było głosowanie na temat “Czy nasze finanse osobiste są bezpieczne we współczesnym świecie?”  W głosowaniu wzięło udział 52 uczniów klas VII i VIII, którzy byli obserwatorami debaty. W wyniku głosowania:
 42 osoby uznało, że TAK, nasze finanse są bezpieczne,  
10 uczniów zagłosowało na NIE.