Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022

 


Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do klas pierwszych odbywa się od 15 lutego 2021 roku
do 19 marca 2021 roku.

WARUNKI REKRUTACJI

Zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

 Wypełnione dokumenty rekrutacyjne  można złożyć na 2 sposoby:

  • przesłać w wersji zeskanowanej na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
    w tytule wiadomości proszę wpisać – Zapisy do klasy 1.
  • zostawić w pudełku na korespondencję wystawionym przy wejściu głównym do szkoły.

 UWAGA

  • Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie oraz klauzulę informacyjną
  • Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły wypełniają wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz klauzulę informacyjną.

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim obejmuje ulice:
11 Listopada, Bałtowska, Boczna, Bursztynowa, Dębowa, Hubalczyków, Stanisława Jeżewskiego, Kąty Denkowskie, Wespaznaja Kochowskiego, Kopalniana, Koralowa, Leśny Zakątek, Łowiecka, Jana Milewskiego, Adama Mrozowskiego, Nadkoszary, Niecała, plac św. Józefa, Perłowa, Ptasia, Rozległa,Rubinowa, Jana Samsonowicza (numery od 1 do 18), gen. Władysława Sikorskiego (numery od 1 do 61), Skośna, Słodowa, Stawki Denkowskie, Sucha, Szafirowa, Świerkowa, Szmaragdowa, Świętojańska, Ogrodowa (do numeru 197A), os. Stawki, ul. Stawki, os. Rosochy (numery od 87 do 111), Wiklinowa, Zapłocie, Zbożowa, Złota

Dokumenty do pobrania:

 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022  icon pdf POBIERZ
 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  icon pdf POBIERZ
 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
 icon pdf POBIERZ
 Klauzula informacyjna  icon pdf POBIERZ

 * Dokumenty do pobrania również w sekretariacie szkoły


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski


Lp.

Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 15 lutego – 
19 marca 2021 roku
17 maja - 20 sierpnia 2021 roku2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.

 

Do 26 marca 2021 roku

 

23 sierpnia 2021 roku


3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29 marca 2021 roku 24 sierpnia 2021 roku

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 30 marca - 15 kwietnia 2021 roku 25 sierpnia -
27 sierpnia 2021 roku

5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia 2021 roku

30 sierpnia 2021 roku