PREZYDIUM RADY RODZICÓW
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim
w roku szkolnym 2017/2018

    Jacek Maluha

przewodniczący Rady Rodziców
    Halina Przywara

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
    Justyna Dryjas

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
    Beata Brzeźnicka

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
    Paulina Jabłońska

skarbnik
    Monika Młynarczyk

sekretarz
    Edyta Gębura

księgowa
    Monika kowalska

Beata Walczyk

Iwona Żelazny
Komisja rewizyjna