PREZYDIUM RADY RODZICÓW
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim
w roku szkolnym 2019/2020

    Aneta Maciejska

przewodnicząca Rady Rodziców
    Barbara Pulsakowska

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
    Kinga Szczygieł

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
    Jadwiga Popek

skarbnik
    Justna Dryjas

księgowa
   

Monika Kowalska

Agnieszka Serafin

Justyna Gąsior

Komisja rewizyjna