Oświadczenia o dochodach za 2019r.


W związku z sytuacją (COVID-19) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że ulega przedłużeniu termin składania oświadczeń o dochodach  za rok 2019 (o którym mowa w § 9 regulaminu ZFŚS PSP nr 14 w Ostrowcu Św.).


Oświadczenie to należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020r. lub wraz z pierwszym wnioskiem o świadczenie z funduszu socjalnego.

Szanowni Państwo

Dyrektor wraz z Komisją Socjalną proponują Państwu dofinansowane bilety na Narodowy Balet Kijowski -  Jezioro Łabędzie dn. 21.03.2020r. hala MOSiR godz. 18. Zapisy wraz z wpłatą w sekretariacie szkoły w terminie do 17.01.2020 (piątek) w zależności od dochodu:
dochód  do 2600zł - wpłata 20zł
dochód 2601- 5000zł -wpłata  30zł
dochód powyżej 5000zł - wpłata 40 zł


Dyrekcja wraz z Komisją Socjalna proponują Państwu wyjazd do Teatru Roma w Warszawie na musical AIDA w dniu 25 kwietnia 2020r.(sobota)
Zapisy wraz z wpłatą w sekretariacie szkoły do dnia 17.01.2020 (piątek) w zależności od dochodu:
dochód do 2600zł - wpłata 20zł
dochód 2601 -5000zł - wpłata 30zł
dochód powyżej 5000zł - wpłata 40zł.

Ilość biletów ograniczona.