Kadra Pedagogiczna

 

Kadra Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Goworek Katarzyna Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14
nauczyciel języka polskiego
Klauzińska Jolanta Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14
nauczyciel matematyki
Rafałkowska Urszula Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14
edukacja wczesnoszkolna
Abramczyk Iwona nauczyciel informatyki, techniki
Adamska Eliza edukacja wczesnoszkolna
Barański Janusz nauczyciel języka angielskiego
Bieńka Ewa nauczyciel historii
Biernat Kamila nauczyciel języka angielskiego
Borkowska Grażyna edukacja wczesnoszkolna
Buduła Beata edukacja wczesnoszkolna
Bugajska Jolanta edukacja wczesnoszkolna
Chodynka Anna nauczyciel języka angielskiego
Cioch Justyna nauczyciel plastyki
Comber Małgorzata nauczyciel wychowania fizycznego
Darnowska-Zygoń Beata edukacja wczesnoszkolna
Frąckowiak Małgorzata nauczyciel muzyki
Gadkowska Grażyna nauczyciel religii
Głowacka Anna nauczyciel biologii, chemii
Góra Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
Grotek Justyna terapeuta
Jakubowski Dariusz nauczyciel wychowania fizycznego
Jaroszek Joanna nauczyciel wychowania fizycznego
Jasieńska Julita nauczyciel języka polskiego
Jeruzal Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
Jurkowska Alicja nauczyciel fizyki
Kaczmarzyk Anna nauczyciel fizyki
Kałuża Marta nauczyciel języka hiszpańskiego
Kaszuba Izabela pedagog szkolny
Kądziela-Seweryńska Justyna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kłos Edyta nauczyciel wspomagający
Kosiarz Anna nauczyciel wspomagający
Kosiarz Anna nauczyciel bibliotekarz
Kosikowska Barbara nauczyciel języka angielskiego
Kurzyńska Dorota nauczyciel języka angielskiego
Kusztyb Krystian nauczyciel religii
Kwiecień Beata nauczyciel wspomagający
Langa Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
Leszczyńska Katarzyna logopeda
Łodej Reanata nauczyciel bibliotekarz
Łucka Irena nauczyciel wspomagający
Maciejko Elwira nauczyciel historii
Maj Jolanta wychowawca świetlicy
Marynowska Katarzyna nauczyciel wspomagający
Mirski Cezary nauczyciel wychowania fizycznego
Moskalewicz Dorota nauczyciel geografii
Mozal Marta nauczyciel języka angielskiego
Nowak Anna nauczyciel religii
Nowak Adam nauczyciel informatyki
Opałka Alicja nauczyciel historii
Orczyk Elżbieta pedagog
Osiadły Aleksandra nauczyciel języka niemieckiego
Ostatek Katarzyna  nauczyciel matematyki
Ozdoba Elżbieta nauczyciel wychowania fizycznego
ks. Pelczar Wojciech nauczyciel religii
Pinakiewicz Jolanta nauczyciel języka polskiego
Podgajny Dariusz nauczyciel informatyki
Połetek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Popek Adrianna nauczyciel matematyki
Popek Monika nauczyciel języka polskiego
Rabsztyn Edyta nauczyciel wspomagający
Rogozińska Dorota edukacja wczesnoszkolna
Różycka-Wójcik Eliza nauczyciel matematyki
Skrucha Renata nauczyciel języka polskiego
Soja Elżbieta nauczyciel wychowania przedszkolnego
Sołtykiewicz Luiza wychowawca świetlicy
Stawiński Sławomir nauczyciel języka polskiego
Stępień Danuta nauczyciel matematyki
Suska Krystyna nauczyciel matematyki
Synowiec Alicja nauczyciel biologii
Szpernal Monika nauczyciel wspomagający
Urbańska Małgorzata nauczyciel historii. wos
Wielgus Jolanta edukacja wczesnoszkolna
Winczewska Krystyna edukacja wczesnoszkolna
Witkowska Agnieszka nauczyciel języka angielskiego
Wójcik Danuta wychowawca świetlicy
Zaczek Grażyna nauczyciel języka polskiego
Zielińska Barbara nauczyciel geografii
Żelazna-Żak Joanna nauczyciel biologii

 


Drukuj