Kadra Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Goworek Katarzyna

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

 nauczyciel języka polskiego

 Klauzińska Jolanta

 Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

 nauczyciel matematyki

 Rafałkowska Urszula

 Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

 edukacja wczesnoszkolna

 Abramczyk Iwona  nauczyciel informatyki, techniki
 Adamska Eliza  edukacja wczesnoszkolna
 Barański Janusz  nauczyciel języka angielskiego
 Bieńka Ewa  nauczyciel historii
 Borkowska Grażyna  edukacja wczesnoszkolna
 Buduła Beata  edukacja wczesnoszkolna
 Bugajska Jolanta  edukacja wczesnoszkolna
 Chodynka Anna  nauczyciel języka angielskiego
 Cioch Justyna  nauczyciel plastyki
 Comber Małgorzata  nauczyciel wychowania fizycznego
 Darnowska-Zygoń Beata  edukacja wczesnoszkolna
 Dychta Dorota  nauczyciel języka angielskiego
 Gadkowska Grażyna  nauczyciel religii
 Głowacka Anna  nauczyciel biologii, chemii
 Góra Sławomir  nauczyciel wychowania fizycznego
 Górska Anna  nauczyciel matematyki
 Grotek Justyna  terapeuta
 Jakubowski Dariusz  nauczyciel wychowania fizycznego
 Jaroszek Joanna  nauczyciel wychowania fizycznego
 Jasieńska Julita  nauczyciel języka polskiego
 Jeruzal Andrzej  nauczyciel wychowania fizycznego
 Jurkowska Alicja  nauczyciel chemii, n-l wspomagający
 Kaczmarzyk Anna  nauczyciel fizyki
 Kałuża Marta  nauczyciel języka hiszpańskiego
 Kaptur Bożena  nauczyciel religii
 Kaszuba Izabela  pedagog szkolny
 Kądziela-Seweryńska Justyna  terapeuta, n-l wspomagający
 Kłos Edyta  nauczyciel wspomagający
 Kosiarz Anna  nauczyciel wspomagający
 Kosikowska Barbara  nauczyciel języka angielskiego
 Kowalska Anna  nauczyciel bibliotekarz
 Kurzyńska Dorota  nauczyciel języka angielskiego
 Kwiecień Beata  nauczyciel wychowania fizycznego
 Langa Katarzyna  nauczyciel języka angielskiego
 Leszczyńska Katarzyna  logopeda
 Łodej Reanata  nauczyciel bibliotekarz
 Łucka Irena  edukacja wczesnoszkolna
 Maciejko Elwira  nauczyciel historii
 Maj Jolanta  nauczyciel świetlicy
 Marynowska Katarzyna  nauczyciel wychowania fizycznego
 Mirski Cezary  nauczyciel wychowania fizycznego
 Moskalewicz Dorota  nauczyciel geografii
 Mozal Marta  nauczyciel języka angielskiego
 Niedziela Jolanta  edukacja wczesnoszkolna
 Nowak Anna  nauczyciel religii
 Nowak Adam  nauczyciel informatyki
 Nowakowska Małgorzata  nauczyciel muzyki
 Opałka Alicja  nauczyciel historii
 Orczyk Elżbieta  pedagog
 Osiadły Aleksandra  nauczyciel języka niemieckiego
 Ozdoba Elżbieta  nauczyciel wychowania fizycznego
 ks. Pelczar Wojciech  nauczyciel religii
 Pinakiewicz Jolanta  nauczyciel języka polskiego
 Podgajny Dariusz  nauczyciel informatyki
 Podolak Anna  nauczyciel matematyki
 Połetek Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna
 Popek Adrianna  nauczyciel matematyki
 Popek Monika  nauczyciel języka polskiego
 Rabsztyn Edyta  pedagog specjalny
 Ramski Piotr  nauczyciel matematyki
 Rogozińska Dorota  edukacja wczesnoszkolna, wdż
 Różycka Eliza  nauczyciel informatyki
 Sadrak Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna
 Sidor Iwona  edukacja wczesnoszkolna
 Skrucha Renata  nauczyciel języka polskiego
 Soja Elżbieta  nauczyciel klasy "0"
 Sołtykiewicz Luiza  nauczyciel świetlicy
 Stawiński Sławomir  nauczyciel języka polskiego
 Stępień Danuta  nauczyciel matematyki
 Stępień Mirosława  nauczyciel religii
 Strzałkowska-Nowak Iwona  nauczyciel wspomagający
 Suder Iwona  nauczyciel języka angielskiego
 Suska Krystyna  nauczyciel matematyki
 Synowiec Alicja  nauczyciel biologii
 Urbańska Małgorzata   nauczyciel historii
 Wielgus Jolanta  edukacja wczesnoszkolna
 Winczewska Krystyna  edukacja wczesnoszkolna
 Witkowska Agnieszka  nauczyciel języka angielskiego
 Wójcik Danuta  nauczyciel świetlicy
 Zaczek Grażyna  nauczyciel języka polskiego
 Zielińska Barbara  nauczyciel przyrody, geografii
 Zwoliński Dariusz  nauczyciel wychowania fizycznego, EDB