Kadra Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

w Ostrowcu Świętokrzyskim


 Goworek Katarzyna

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

 nauczyciel języka polskiego

 
Klauzińska Jolanta

 Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

 nauczyciel matematyki


 Nowak Adam

 Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14

 nauczyciel informatyki

 Abramczyk Iwona  nauczyciel informatyki, zajęć technicznych
 Barański Janusz  nauczyciel języka angielskiego
 Borowiec Małgorzata  nauczyciel matematyki
 Chodynka Anna  nauczyciel języka angielskiego
 Cioch Justyna  nauczyciel zajęć technicznych
 Comber Małgorzata  nauczyciel wychowania fizycznego
 Dychta Dorota  nauczyciel języka angielskiego
 Gadkowska Grażyna  nauczyciel religii
 Gawłowska Ewa  nauczyciel języka angielskiego
 Głowacka Anna  nauczyciel biologii, chemii
 Goworowska Ewa  nauczyciel sztuki, zajęć artystycznych
 Górska Anna  nauczyciel matematyki
 Grelewska Alicja  nauczyciel matematyki
 Guzek Małgorzata  nauczyciel języka polskiego
 Jakubowski Dariusz  nauczyciel wychowania fizycznego
 Jasieńska Julita  nauczyciel języka polskiego
 Jurkowska Alicja  nauczyciel chemii, fizyki
 Kaczmarzyk Anna  nauczyciel fizyki
 Kałuża Marta  nauczyciel języka hiszpańskiego
 Kaptur Bożena  nauczyciel religii
 Kaszuba Dariusz  nauczyciel języka angielskiego, historii, WOS
 Kaszuba Izabela  pedagog szkolny
 Kościelak Małgorzata  nauczyciel wychowania fizycznego
 Kowalska Anna  nauczyciel bibliotekarz
 Kurzyńska Dorota  nauczyciel języka angielskiego
 Kwiecień Beata  nauczyciel wychowania fizycznego
 Langa Katarzyna  nauczyciel języka angielskiego
 Maciejko Elwira  nauczyciel historii, WOS
 Moskalewicz Dorota  nauczyciel geografii
 Opałka Alicja  nauczyciel historii, WOS
 Osiadły Aleksandra  nauczyciel języka niemieckiego
 Ozdoba Elżbieta  nauczyciel wychowania fizycznego
 Pinakiewicz Jolanta  nauczyciel języka polskiego
 Podgajny Dariusz  nauczyciel informatyki, EDB
 Popek Monika  nauczyciel języka polskiego
 Rabsztyn Edyta  pedagog specjalny
 Rogozińska Dorota  nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 Stawecki Mariusz  nauczyciel wychowania fizycznego
 Stępień Danuta  nauczyciel matematyki
 Suska Krystyna  nauczyciel matematyki
 Synowiec Alicja  nauczyciel biologii
 Urbańska Małgorzata  pedagog specjalny
 Zaczek Grażyna  nauczyciel języka polskiego
 Zwoliński Dariusz pedagog specjalny