Up

Dokumenty Szkolne

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Regulamin organizacyjny ZSP2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Regulamin nadzoru pedagogicznego w ZSP nr 2
Polityka Bezpieczenstwa w ZSP nr 2
Procedura planowania i przeprowadzania ewaluacji
Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego
Procedura planowanych obserwacji zajęć nauczyciela
Procedura prowadzenia eksperymentu pedagogicznego
Procedura składania sprawozdań o pracy nauczyciela
Procedury przyjmowania skarg i wniosków
Zarządzenie w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
Program Wychowawczo – Profilaktyczny PSP nr 14
 
 
Powered by Phoca Download