Up

Dokumenty Szkolne

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Procedury bezpieczeństwa w szkole w związku z Covid-19 - klasy "0"
Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych
PSP14 - Procedury Bezpieczestwa - COVID19 - rewalidacja, zajęcia opiekuńcze i konsultacje
Regulamin organizacyjny ZSP2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Regulamin nadzoru pedagogicznego w ZSP nr 2
Polityka Bezpieczenstwa w ZSP nr 2
Procedura planowania i przeprowadzania ewaluacji
Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego
Procedura planowanych obserwacji zajęć nauczyciela
Procedura prowadzenia eksperymentu pedagogicznego
Procedura składania sprawozdań o pracy nauczyciela
Procedury przyjmowania skarg i wniosków
 
 
Powered by Phoca Download