Biblioteka i Czytelnia

 
Jedyna TAKA…     BIBLIOTEKA W CHMURZE

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
 jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

                        /Wisława Szymborska/

Bibliotekę szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich można określić mianem biblioteki w chmurze. Jest placówką na miarę XXI wieku. Ta biblioteka ma niewiele wspólnego z tradycyjną biblioteką sprzed wielu lat.  Stoją za tym lata żmudnej, mrówczej pracy nauczycieli-bibliotekarzy. Początki nie były zachęcające.  Pierwsze opisy bibliograficzne sporządzane były ręcznie, nie było możliwości pobierania ich z bazy Biblioteki Narodowej. Kolejne edycje oprogramowania stwarzały nowe możliwości. Od stycznia 2020 r. biblioteka pracuje z programem MOL NET+. Jest to kontynuacja programu MOL Optivum i jednocześnie zupełnie nowa odsłona systemu informatycznego dla biblioteki. Program został przeniesiony w „chmurę”, co spowodowało, że efekt jego wdrożenia jest odczuwalny przez całą szkołę, nie tylko bibliotekę. MOL NET+ pozwala zarówno w szybki sposób stworzyć rzetelny katalog biblioteczny, jak również umożliwia przyspieszenie innych prac wykonywanych w bibliotece np. rejestrowanie wypożyczeń, opracowanie nabytków, przeprowadzenie skontrum czy prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej. W efekcie nauczyciel-bibliotekarz może poświęcić czas na inne zadania, przede wszystkim te związane bezpośrednio z czytelnikiem: udzielanie indywidualnych informacji i porad czytelniczych,  pomaganie w doborze literatury, wspieranie uczniów przygotowujących się do olimpiad, konkursów, organizowanie konkursów czytelniczych, kiermaszy książek, akcji charytatywnych itp. Nauczyciele-bibliotekarze prowadzą Koło Przyjaciół Biblioteki oraz sprawują opiekę nad Samorządem Uczniowskim.
Biblioteka jest azylem dla wielu uczniów, którzy bardziej niż gwar na korytarzach cenią sobie spokój i ciszę. Do tego "przybytku książki" zawsze miło zajrzeć - co też chętnie czynią nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Oprócz funkcji informacyjnej, biblioteka pełni również funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny, przyjemny, nowoczesny lokal biblioteczny, a także osobowość nauczycieli-bibliotekarzy. To tu uczniowie chętnie przebywają w czasie wolnym od lekcji, to tu rodzą się pomysły jak zorganizować imprezę na dzień chłopaka, jak przeprowadzić andrzejki, mikołajki, walentynki itp. Dla niektórych uczniów biblioteka jest miejscem, gdzie czują się akceptowani, doceniani, ważni.
W  roku szkolnym 2020/2021 biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowała "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Dzięki temu księgozbiór biblioteki wzbogacił się o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach w/w programu wieloletniego.

 

 


Drukuj