Godziny przyjęć dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14
im. Orląt Lwowskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim:


 
Dyrektor
Goworek Katarzyna


Wicedyrektor
Klauzińska Jolanta


Wicedyrektor
Rafałkowska Urszula

Poniedziałek 8.30 – 15.00 7.00 – 14.00 9.00 – 15.30
Wtorek 8.30 – 15.00 7.00 – 14.30 9.00 – 15.30
Środa 8.30 – 15.00 7.00 – 14.00 9.00 – 15.30
Czwartek 8.30 – 15.00 9.00 – 15.30 7.30 – 14.00
Piątek 8.30 – 15.00 7.00 – 11.30 7.30 – 14.00