Godziny przyjęć dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14
im. Orląt Lwowskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim:


 
Dyrektor
Goworek Katarzyna


Wicedyrektor
Klauzińska Jolanta (PSP)


Wicedyrektor
Nowak Adam (PG)

Poniedziałek 8.30 – 15.00 7.00 – 13.30 9.00 – 15.30
Wtorek 8.30 – 15.00 7.00 – 13.30 9.00 – 15.30
Środa 9.00 – 15.30 9.00 – 15.30 7.30 – 14.00
Czwartek 8.30 – 15.00 7.00 – 13.30 9.00 – 15.30
Piątek 8.30 – 15.00 7.00 – 13.30 9.00 – 15.30