Strefa Rodzica

Najważniejsze informacje oraz materiały do pobrania dla rodziców uczniów.
Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
Przewodniczący: Aneta Maciejska
Zastępca: Barbara Pulsakowska, Kinga Szczygieł
Księgowa: Justyna Dryjas
Skarbnik: Jadwiga Popek