„Uzależnienia – Pomyśl zanim będzie za późno”

W dniach 30 listopada i 4 grudnia  odbyły  się zajęcia z przedstawicielem Straży Miejskiej na temat „Uzależnienia – Pomyśl zanim będzie za późno”. Głównym celem była optymalizacja działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły w zakresie czynników ryzyka, jakimi są uzależnienia. Uczniowie z zapartym tchem słuchali i starali się aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Pan Ireneusz Oszczypała szczególnie mocno podkreślił, że nawet jednorazowy kontakt z substancją psychoaktywną ma nieodwracalne konsekwencje, a jedną z nich może być śmierć. Jedynym mądrym, odpowiedzialnym i bezpiecznym sposobem zachowania się wobec narkotyków i dopalaczy jest całkowite ich odrzucenie. Mamy nadzieję, że spotkanie skłoni naszych podopiecznych  do refleksji nad swoimi decyzjami.

E. Orczyk

  • d_uzaleznienia1
  • d_uzaleznienia2
  • d_uzaleznienia3
  • d_uzaleznienia4
  • d_uzaleznienia5
  • d_uzaleznienia6
  • d_uzaleznienia7
  • d_uzaleznienia8
  • d_uzaleznienia9