Pisemko klasy 2c pt. „Wiosna”

Uczniowie klasy 2c wraz z wychowawcą podjęli decyzję o wydaniu pierwszego numeru klasowej gazetki. Jako podsumowanie tematyki „Maj w pełni” zaprojektowali i wykonali Pisemko pt. „Wiosna”. Pracując w klasowej redakcji, w małych grupach opracowywali jeden z działów czasopisma: Wiosenna wycieczka, Ptaki i kwiaty, Wiosenna łąka, Ciekawostki o pszczołach oraz Majowe łamigłówki a wśród nich zagadki, krzyżówki, kolorowanki itp. Po korekcie i naniesieniu poprawek gazetka została skompletowana i wydana w jednym egzemplarzu. Pisemko klasy 2c zostało umieszczone w klasowym kąciku prasowym, z którego można go będzie wypożyczyć do domu.

  • zdjęcie_1
  • zdjęcie_10
  • zdjęcie_2
  • zdjęcie_3
  • zdjęcie_4
  • zdjęcie_5
  • zdjęcie_6
  • zdjęcie_7
  • zdjęcie_9