Zajęcia opiekuńcze w szkolnej świetlicy

Od 25 maja w świetlicy szkolnej PSP nr 14 wznowione zostały stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z potrzebami rodziców i dzieci, panie wychowawczynie pełniły dyżur każdego dnia w godzinach 8.00 – 15.00. Dla dzieci, które uczęszczały do szkoły zajęcia zorganizowano w reżimie sanitarnym. Była obowiązkowa dezynfekcja wszystkich używanych zabawek i sprzętów.

Panie starały się urozmaicać czas swoim podopiecznym, choć nie było to łatwe, spędzając siedem godzin w jednej sali, z ograniczoną liczbą zabawek. Dlatego jeżeli tylko pozwalała pogoda, zajęcia odbywały się na placu zabaw. Organizowane były warsztaty plastyczne, czytelnicze. Dzieci bawiły się zabawkami, grały na komputerze, jednak musiały pamiętać o zachowywaniu odległości. W piątek zakończenie roku szkolnego, mamy nadzieję spotkać się ze wszystkimi miłośnikami świetlicy już we wrześniu.
Życzymy wszystkim dzieciom i ich rodzicom wspaniałych, słonecznych i zdrowych wakacji.
Jolanta Maj

  • z_opiek
  • z_opiek_10
  • z_opiek_2
  • z_opiek_3
  • z_opiek_4
  • z_opiek_5
  • z_opiek_6
  • z_opiek_7
  • z_opiek_8
  • z_opiek_9